سنوات مورد نیاز برای ارتقاء پایه
قوانین نظام مهندسی
مدت تمدید پروانه نظام مهندسی

دستورالعمل برای مهندسانی که نمره آزمون آنها ۴۸ و ۴۹ شده است.

دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 - 49
دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 - 49
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شروع مکالمه
به راهنمایی نیاز دارید ؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم ؟