سنوات مورد نیاز برای ارتقاء پایه
دوره های مجازی ارتقا پایه نظام مهندسی

سمینار تخصصی

دوره های آنلاین نظام مهندسی ساختمان

دستورالعمل برای مهندسانی که نمره آزمون آنها ۴۸ و ۴۹ شده است.

دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 - 49
دستورالعمل دوره های آموزشی نمرات 48 - 49
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شروع مکالمه
به راهنمایی نیاز دارید ؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم ؟