در مقالات ارتقا پایه, مقالات نظام مهندسی

تمدید پروانه نظام مهندسی ساختمان

 

تمدید پروانه نظام مهندسی ساختمان– دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی، فهرست دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی مورد نیاز تمدید بانضمام عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با آنها را به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ خواهد نمود. الزام به شرکت در دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی صرفاً در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که دستورالعمل‌هاي فني یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان تدوین و ابلاغ شده و يا به مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان اضافه شده باشد و یا فناوري نوین و شرایطی که ضرورت رعایت آن به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.

 

شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمانهای نظام استانها موظفند نسبت به تأمین شرایط لازم برای برقراری دوره ها و يا سمينارهاي آموزشی اقدام نمايند. پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی کلیه متقاضياني که بدین ترتیب دوره‌های آموزشی را طی مي‌نمایند، توسط سازمانهای استانی تمدید خواهد شد. بدیهی است چنانچه دستورالعمل‌هاي فني یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان براي تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی ابلاغ نگردد تمدید پروانه‌های اشتغال بلامانع خواهد بود.

 

 

دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مختلف زمانی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسي را مشروط به گذراندن دوره های آموزشی و يا سمينارهاي خاص می نماید. عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با اين دوره ها و يا سمينارها از طريق دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی استانها ابلاغ خواهد شد. آزمون پایان دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی در تهران توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان وشهرسازی و در استانها از طریق سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و توسط مؤسسات معتبر آموزش عالی و با نظارت سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها برگزار میگردد.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شروع مکالمه
به راهنمایی نیاز دارید ؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم ؟