در مقالات نظام مهندسی

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی

 

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی-

کارشناسان انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می باشند و نقض هر یک از این موارد علاوه بر آثار حقوقی و جزایی که بر آن مترتب است به منزله تخلف انتظامی نیز محسوب می شود:

 1. وظایف ارجاعی را در مهلت مقرر و یا با موافقت مرجع درخواست کننده در مهلت تمدید شده انجام  دهد.
 2. در صورت کشف جهات رد فوراً مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده کتباً اطلاع و از ادامه کارشناسی استعفا نماید.
 3. در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.
 4. در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم گزارش کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر مهندسی استفاده کند.
 5. حقیقت را ابراز کند و چیزی را خلاف حقیفت ابراز ننماید.
 6. در گزارش های کارشناسی رعایت بی طرفی کامل را بنماید.
 7. رعایت شئون مهندسی و اخلاق حرفه ای را بنماید.
 8. اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید.
 9. مفاد آیین نامه ماده 27 را رعایت نموده و از قبول مستقیم کارشناسی از مراجع درخواست کننده خودداری نماید.
 10. از قبول هدیه یا هر وجهی از مرجع درخواست کننده و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

انتخاب کارشناسان

سازمان نظام مهندسی استان , استان، هر 3 سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان ” پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان”  اعطا خواهند نمود.

پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از 7 رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک و رشته های مرتبط در دو سطح “عمومی” و “تخصصی”  اعطا می شود.

هیأت های تشخیص، آزمون و نظارت

هیأت تشخیص صلاحیت متقاضیان پروانه کارشناسی سازمان  نظام مهندسی ساختمان  استان در هر رشته که هیأت تشخیص استان نامیده می شود متشکل از 5 نفر به شرح زیر است:

 1. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و در تهران نماینده مستقیم وزارت مذکورکه سمت ریاست هیأت را به عهده خواهند داشت.
 2. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نمایندگی از طرف شورای مرکزی.
 3. رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 4. دو نفر به انتخاب رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در رشته مربوط.

 

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شروع مکالمه
به راهنمایی نیاز دارید ؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم ؟