تمدید پروانه ی مهندسان ساختمان

تمدید پروانه ی مهندسان ساختمان تمدید پروانه ی مهندسان ساختمان- HSE در صنعت نفت، درراستاي توسعه پايدار و کرامت انسان از طريق نگاهي سيستماتيک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ايمني و محيط زيست صنعت [...]

ّکلاس های آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی

ّکلاس های آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی ّکلاس های آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی – دوره های مجازی ارتقا پایه نظام مهندسی – شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی شامل شرط زمانی و شرط کسب نمره [...]

دورهای آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی

دورهای آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی   تاریخچه پیدایش سازمان نظام مهندسی دورهای آنلاین ارتقا پایه نظام مهندسی در سال 1352 هجری شمسی، تاسیس دو سازمان «نظام مهندسان معمار و شهرسازی» و «سازمان [...]

سایت آموزشی مجازی نظام مهندسی

سایت آموزشی مجازی نظام مهندسی سایت آموزشی مجازی نظام مهندسی- ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور باسلام [...]

ثبت نام دوره های ارتقا برای نمرات 48-49

ثبت نام دوره های ارتقا برای نمرات 48-49 ثبت نام دوره های ارتقا برای نمرات 48-49 -دوره های آنلاین ارتقاپایه 3 به2- ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – [...]

سایت آموزشی نظام مهندسی البرز

سایت آموزشی نظام مهندسی البرز سایت آموزشی نظام مهندسی البرز-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن آزمون، [...]

دوره های آنلاین ارتقاپایه 3 به2

دوره های آنلاین ارتقاپایه 3 به2 دوره های آنلاین ارتقاپایه 3 به2- ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور [...]

دوره های ارتقا پایه 3 به 2

دوره های ارتقا پایه 3 به 2 دوره های ارتقا پایه 3 به 2-ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور بامدیریت دکتر [...]

نمرات 48 -49 آزمون مهندسان ساختمان

نمرات 48 -49 آزمون مهندسان ساختمان نمرات 48 -49 آزمون مهندسان ساختمان-ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام [...]

برگه 1 از 2