دوره های محاسبات نظام مهندسی

دوره های محاسبات نظام مهندسی   دوره های محاسبات نظام مهندسی-دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ،در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار [...]

دوره های آنلاین نظام مهندسی البرز

دوره های آنلاین نظام مهندسی البرز دوره های آنلاین نظام مهندسی البرز-ارتقاپایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه , تمدید و ارتقا پروانه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور استان البرز با مدیریت دکتر [...]

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ارتقای پروانه حقیقی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ارتقای پروانه حقیقی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ارتقای پروانه حقیقی -2 قطعه عکس 6*4 جدید (روی روانه های قبلی نباشد , بدون ریش و سبیل فانتزی , کراوات و عینک , بدون [...]

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی- -2 قطعه عکس 6*4 جدید (روی روانه های قبلی نباشد , بدون ریش و سبیل فانتزی , کراوات و عینک , بدون آرایش [...]

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقیقی مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حقیقی- 2قطعه عکس 6*4 جدید (روی پروانه های قبلی نباشد, بدون ریش وسبیل فانتزی و کراوات وعینک , بدون آرایش غلیظ , زمینه سفید , [...]

دوره های ارتقا پایه 2 به 1 نظارت عمران

دوره های ارتقا پایه 2 به 1 نظارت عمران   مهندسین عمران  دارای صلاحیت نظارت پس از گذشت 4 سال از اخذ گواهی پایه 3 پروانه اشتغال وبا گذشت 5 سال از پایه 2 محاسبات میتوانند با شرکت در دوره های [...]

دوره های آنلاین ارتقا پایه 3به 2 نظارت معماری

دوره های آنلاین ارتقا پایه 3به 2 نظارت معماری دوره های آنلاین ارتقا پایه 3به 2 نظارت معماری- با گذشت زمان داوطلبان ارتقاء پایه نظام مهندسی می بایست در یکسری دوره ها و کلاس های آموزشی شرکت کنند و [...]

دوره های ارتقا پایه ی تاسیسات مکانیکی

دوره های ارتقا پایه ی تاسیسات مکانیکی دوره های ارتقا پایه ی تاسیسات مکانیکی- ارتقا پایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه تمدید پروانه ی اشتغال به کار مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور استان [...]

دوره های ارتقا پایه 2به 1 تاسیسات برقی

دوره های ارتقا پایه 2به 1 تاسیسات برقی دوره های ارتقا پایه 2به 1 تاسیسات برقی-ارتقا پایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه , تمدید و ارتقا پایه پروانه ی اشتغال نظام مهندسی ساختمان دانشگاه پیام [...]

دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات

دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات-به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، [...]

برگه 1 از 2