توسط
در
ارسال شده در

روش های تعمییر، مرمت و تقویت سازه ها-کد317-(16ساعت)-گروه 317000405(2)

توضیحات تکمیلی پایه دو به یک رشته عمران صلاحیت طراحی یا نظارت تاریخ دوره شنبه – ۰۵ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۰۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ استاد جناب آقای دکتر مهدی آخوندی تاریخ امتحان یکشنبه – [...]

توسط
در
ارسال شده در

روش های تولید صنعتی ساخت-کد318-(16 ساعت)-گروه 318000403 (2)

توضیحات تکمیلی پایه دو به یک رشته عمران صلاحیت طراحی یا نظارت تاریخ دوره پنج شنبه – ۰۳ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه – ۰۴ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۸۸:۳۰ صبح تاریخ امتحان جمعه – ۰۴ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶ استاد [...]