دوره های ارتقا نظام مهندسی-

دوره های ارتقا پروانه نظام مهندسی دوره های ارتقا نظام مهندسی–فارغ التحصیلان هفت رشته نظام مهندسی ساختمان می توانند با حداقل سابقه کار حرفه ای 3 سال برای کارشناسی و 2 سال برای کارشناسی ارشد [...]

ارتقاپایه 2 به1 صلاحیت محاسبات

ارتقاپایه 2 به1 صلاحیت محاسبات   ارتقاپایه 2 به1 صلاحیت محاسبات-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن [...]

ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران

ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران   ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران – شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط [...]

ثبت نام دوره های محاسبات

ثبت نام دوره های محاسبات ثبت نام دوره های محاسبات– شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن آزمون، حضور [...]