تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها: دوره ی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها-مبحث 17 مقررات ملی ساختمان  با عنوان لوله کشی گاز طبیعی هفدهمین مبحث از مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان است که از [...]

سایت آموزش دوره های ورودبه حرفه نظام مهندسی

سایت آموزش دوره های ورودبه حرفه نظام مهندسی- سایت آموزش دوره های ورودبه حرفه نظام مهندسی-دوره های ورود به حرفه اجرا 84 ساعت و معادل 7 دوره می باشد. که گذراندن همه ی این دوره ها برای گرفتن پروانه [...]

hse تمدید پروانه ی نظام مهندسی

hse تمدید پروانه ی نظام مهندسی: hse تمدید پروانه ی نظام مهندسی-یکی از مسایل مهمی که هر فرد باید در طول زندگی خود به آن توجه نماید و غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری به جای میگذارد و چه بسا سلامت [...]

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه :

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه :   مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه – مدارک عمومی: (۱-۱) تكمیل كاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی (کاربرگ) (۱-۲) دو [...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی-زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی با توجه به این که در کدام نوبت برگزار بشه متفاوته و این زمان از طرف معاونت مسکن و ساختمان [...]

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی- پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از 7 رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه [...]

آزمون کارشناسی عمومی ماده 27

آزمون کارشناسی عمومی ماده 27 آزمون کارشناسی عمومی ماده 27-اعضای نظام مهندسی جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری برای امور کارشناسی در ادارات شدند. طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان , [...]

کارشناس ماده 27 نظام مهندسی

کارشناس ماده 27 نظام مهندسی: کارشناس ماده 27 نظام مهندسی- درصورتيكه شوراي مركزي، گذراندن دوره هاي بازآموزي علمي و يا عملي مشخصي را براي كارشناسان عمومي يا تخصصي در يك رشته يا گرايش ضروري تشخيص [...]

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی

وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی   وظایف کارشناس ماده 27 نظام مهندسی- کارشناسان انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می باشند و نقض هر یک از این موارد علاوه بر آثار حقوقی و جزایی [...]

آزمون کارشناسی عمومی ماده 27

آزمون کارشناسی عمومی ماده 27 آزمون کارشناسی عمومی ماده 27-اعضای نظام مهندسی جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری برای امور کارشناسی در ادارات شدند. طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان , [...]